Business Joomla Themes by Justhost Reviews

4. Macha Tomasz Wojciech

419 głosów

 

Mam 38 lat, wykształcenie wyższe. Absolwent: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - kierunek Pedagogika Szkolna i Korekcyjna, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - kierunek Resocjalizacja, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek Oligofrenopedagogika, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen Ziętka w Katowicach - kierunek Zarządzanie w Oświacie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek Filozofia i Etyka. Rodzina: żona Ania, córeczki Zuzia i Zosia. Od ponad 16 lat pracuję na stanowisku pedagoga szkolnego i oligofrenopedagoga w szkołach powiatu mikołowskiego. Od września 2014 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie. Wierzę, że posiadam wszelkie cechy niezbędne do tego, by być dobrym radnym powiatu mikołowskiego.

Moje główne cele:

  • Poprawa bezpieczeństwa - zwiększenie patroli nocnych Policji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, doposażenie Straży Pożarnej,
  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych - podział na kierunki kształcenia,
  • Przybliżenie tematu integracji oraz wparcie placówek zajmują…cych się™ kształ‚ceniem specjalnym.