Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Rejestr wpłat

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego
kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY

Siedziba komitetu wyborczego: 43-170 Łaziska Górne, ul. Św. Jana Pawła II 2

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Tadeusz Piotr Marszolik, Orzesze

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Dominika Agata Czembor, Gostyń

 

L.p.

Data wpisu

Data wpłaty

Imię

Nazwisko

Miejscowość

Kwota wpłaty zł

Łączna kwota wpłat zł

Informacje dodatkowe

1.

 25.09.2018  24.09.2018  Mateusz Handel Mikołów 10000  10000  

2.

 3.10.2018  2.10.2018  Mateusz Handel Mikołów 1000  11000  
3. 19.10.2018 18.10.2018  Mateusz Handel Mikołów 6558  17558  

4.

 5.10.2018  27.09.2018  Elżbieta Piecha Łaziska Górne 2000  2000  

5.

 5.10.2018  4.10.2018  Elżbieta Piecha Łaziska Górne 1000  3000  

6.

 16.10.2018  10.10.2018  Elżbieta Piecha Łaziska Górne 5000  8000  

7.

 16.10.2018  15.10.2018  Elżbieta Piecha Łaziska Górne 2000  10000  
 8.  19.10.2018  24.09.2018  Tadeusz Marszolik Orzesze 1000 1000  
 9.  19.10.2018 19.10.2018 Tadeusz Marszolik Orzesze 1110 2110  
 10.  19.10.2018  17.10.2018 Agnieszka Fiola   1000 1000  
 11.  19.10.2018  18.10.2018 Agnieszka Fiola   2000 3000  
 12.  19.10.2018  20.09.2018 Katarzyna Syryjczyk-Słomska   2000 2000  
 13.  19.10.2018  10.10.2018 Katarzyna Syryjczyk-Słomska   55 2055  
 14.  19.10.2018  18.10.2018 Katarzyna Syryjczyk-Słomska   2000 4055  
                 
                 

 

Rejestr kredytów

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Samorządowy
43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 2
Pełnomocnik wyborczy: Tadeusz Piotr Marszolik, Orzesze
Pełnomocnik finansowy: Dominika Agata Czembor,Gostyń

l.p.

Data wpisu

Nazwa banku udzielającego kredytu

Data udzielenia kredytu

Kwota kredytu

oprocentowanie

Inne koszty udzielenia kredytu

Termin spłaty kredytu

Imiona i nazwiska poręczycieli

Kwota poręczenia

Dodatkowe informacje

                     

Brak wpisów w rejestrze kredytów